Hallo René ademelfje.nl

ADEMelfje

ben je wakker?

Het idee

Dit prentenboek is bedoeld als “frame” voor ouders, leerkrachten, begeleiders en natuurlijk voor mensen die op enigerlei wijze bewust met kinderen bezig zijn. Ter ondersteuning in gesprekken met kinderen over emoties, gevoelens, wensen en verlangens. Verdieping vindt plaats door in te gaan op de belevingswereld van het kind en door de inbreng van kennis en vaardigheden van de volwassene die het kind hierin begeleidt. Iedereen die samen met een kind dit prentenboek beleeft, wil ik uitnodigen om zich te laten leiden door het innerlijke kind in zichzelf. Voel je vrij!

Met dit boek wil ik kinderen inspireren hun ademhaling als “gereedschap” te ontdekken. Een gereedschap dat op belangrijke momenten ingezet kan worden en dat hen met name een gevoel van veiligheid en vertrouwen in zichzelf leert vinden. De theoretische basis van het boek wordt gevormd door de open en verbonden ademhaling. Kijk voor meer informatie hieromtrent op: www.breathing2live.nl